Świadczymy usługi w następującym zakresie:

  • Dostawy, instalacje, modernizacje i konserwacje systemów telekomunikacyjnych firm: ALCATEL, SLICAN, PANASONIC i innych.
  • Projektowanie, modernizacje i konserwacje sieci teleinformatycznych
  • Projektowanie i montaż sieci strukturalnych
  • Dostawy, instalacje i konserwacje sprzętu teleinformatycznego
  • Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do sprzętu telekomunikacyjnego.
  • Pośrednictwo w kontaktach z dostawcami usług telekomunikacyjnych.
  • Projektowanie i doradztwo z zakresu teleinformatyki.
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
  • Wsparcie techniczne dla Klientów
  • Inne usługi - według potrzeb Klienta.